Oznam o obnove vyučovania (11.4.2021)

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11929:1-A1810 sa od 12. apríla 2021 obnovuje vyučovanie v materských školách a na 1. stupni základných škôl pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Na našej škole od 12. 4. 2021 opäť obnovujeme prevádzku materskej školy, 1. stupňa ZŠ, školského klubu a školskej jedálne. V pondelok je potrebné triednemu učiteľovi odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zákonného zástupcu /v prípade, že má aj žiak negatívny test, je potrebné odovzdať aj ten. Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí dali pretestovať svoje dieťa, hoci to nebolo povinné. Bolo to odporúčanie, resp. prosba z našej strany, nakoľko sa aj u žiakov objavil Covid. Pristupujete zodpovedne k ochrane zamestnancov, žiakov aj seba samého/.

Skupiny žiakov 5 + 1 tento týždeň do školy nebudú chodiť. Pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančne sa naďalej vzdelávajú žiaci 2. stupňa.  

 

Čestné vyhlásenie obezinfekčnosti

 

 

ZMENA ROZVRHU OD 8. 3. 2021

 

ZMENA ROZVRHU OD 23. 11. 2020

 
 
 
 
 
 

Prijímacie skúšky (4.2.2021)

 
 

Zatvorenie telocvične (12. 10. 2020)

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 10. 2020 a vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu riaditeľ školy zatvára prevádzku telocvične pre verejnosť a žiakov do odvolania.
 

 
 

Aktívna účasť našej školy v Projekte

"Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania"

Viac informácií nájdete TU

TOPlist