Finančná gramotnosť

 

Zaujímavé informácie a úlohy nájdete TU

 

Rozvíjanie matematickej gramotnosti

Dňa 12.10.2018 sa konalo jesenné účelové cvičenie, kde  žiaci II. stupňa mali preukázať  schopnosti  a zručnosti na prežitie v prírode. Jedna z úloh bola zameraná na zabezpečenie občerstvenia pre žiakov na záver účelového cvičenia.  Každá trieda malá k dispozícii sumu 5 eur. Dvaja zástupcovia z každej triedy ( po predchádzajúcej triednej porade ) mali zakúpiť potraviny v uvedenej sume tak, aby ju neprekročili a v maximálnej miere dosiahli  čo najnižší zostatok po odrátaní položiek na pokladničnom bloku.  V tabuľke uvádzame ako sa žiakom darilo plniť úlohu a ktorá trieda dosiahla stanovený cieľ:

 

Poradie

Trieda

Výdavky [€]

Zostatok [€]

1.

V.A, VIII.A

5

0

2.

VII.A

4,99

0,01

3.

IX.A

4,96

0,04

4.

VII.B

4,87

0,13

5.

VIII.B

4,86

0,14

6.

VI.A

4,61

0,39

7.

VI.B

4,50

0,50

 

Výsledky naznačujú, že žiaci úlohu splnili veľmi dobre, preukázali schopnosť efektívne hospodáriť  s peniazmi a nakúpili konzistentné potraviny, na ktorých si aj pochutili. Opäť sa potvrdilo, že keď sa zvolia vhodné formy a zaujímavé úlohy, žiaci sú ochotní rozvíjať svoju matematickú finančnú gramotnosť, vítajú možnosť si zasúťažiť a vymeniť  svoje skúsenosti a postrehy pri riešení úloh.

 

                                                                                        Mgr. Jaroslav Šuba

                                                                                            vedúci PK

 

 

Vianočné trhy v obci Brusno

 

Dňa 6. decembra 2018 sa naši žiaci zapojili do tradičných Vianočných trhov v našej obci. Akcia je veľmi obľúbená. Žiaci vyrábajú so svojimi pánmi učiteľmi výrobky a na trhoch ich predávajú. Tento projekt využíva prvky finančnej gramotnosti, pričom žiaci pociťujú praktické skúsenosti s podnikaním a financiami.

Výťažok z predaja výrobkov bol použitý v tomto roku pre najaktívnejšie triedy na čiastočné pokrytie nákladov a na nákup svetielok na vianočný stromček v našej škole.

 

 

 

Anketa

Najobľúbenejší predmet 2019/2020?

Matematika (2 194)
Fyzika (94)
Chémia (795)
Biológia (83)
Geografia (110)
Dejepis (104)

Celkový počet hlasov: 3782

TOPlist