Fotky školy - 2019/2020

Futbalový turnaj

Ponožková výzva

Geografická olympiáda

Lyžiarsky kurz 2019/2020 - SKI Jasenská dolina

EXKURZIA ATLANTIS LEVICE A ENERGYLAND MOCHOVCE

Jednodňový jesenný tábor Energoland Mochovce

Zápas Európskej ligy Slovan Bratislava- Wolverhampton

Ľupčiansky čitárik

LONDÝN, OXFORD...

Projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Regionálny operačný program REKONŠTRUKCIA ZŠ S MŠ BRUSNO 2010/2011

Anketa

Najobľúbenejší predmet 2019/2020?

Matematika (2 199)
Fyzika (95)
Chémia (796)
Biológia (87)
Geografia (110)
Dejepis (106)

Celkový počet hlasov: 3803

TOPlist