Udalosti 2019/2020

Organizácia materskej školy 2019/2020

Naša materská škola využíva pri výchovno - vzdelávacej činnosti Školský vzdelávací program Krok za krokom celým rokom. Ako v minulých rokoch spolupracujeme s CVČ Brusno, súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, logopédom. Ďalej sme začali spoluprácu s Lesmi SR.

Deti sú rozdelené do tried/ čerešničková, hruštičková, slivková, jabĺčková /podľa veku.
 

Jabĺčková trieda

Trieda 2- 3 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Monika Tagajová / triedna učiteľka

              Mgr. Linda Szabóová

Barbora Bakošová, Aneta Bullová, Sebastián Danček, Adam Drábek, Andrej Mikuláš Ďuriančik, Andrej Hruška, Simona Huťková, Samuel Chromek, Matteo Gallo, Miloš Janek, Viktor Kukučka, Marek Lupták, Patrícia Majzelová, Samuel Mesiarik, Linda Mlynárčiková, Michal Pavúk, Nela Peťková, Štefan Rusnák, plus dve deti

 

Čerešničková trieda

Trieda: 3- 4- 5 ročné deti

Učitelia: Mgr. Monika Rišová Vrzalová/ triedna učiteľka

               Bc. Viktória Haviarová

Jakub Brašeň, Oliver Citara, Veronika Dobríková, Dominik Fujdiaková, Nina Chváliková, Leo Lupták, Tomáš Majzel, Tamara Ondrejkovová, Maik Pikula, Tomáš Pipich, Oliver Solivajs, Viktor Šiket, Olívia Šišiaková, Slavomír Šnírer, Damián Turiak, Sebastián Turiak, Oliver Vilhan, Viktor Vyšný

 

Slivková trieda

Trieda: 4- 5 ročné deti

Učiteľky: Denisa Živická / triedna učiteľka

Miroslav Huťka, Tomáš Chautur, Michal Karcel, Viktória Nébusová, Radan Pacher, Kamila Psotová, Lukáš Sršeň, Jozef Šimeček, Samuel Štubňa, Lenka Timková, Andrej Zeman

 

Jabĺčková trieda

Trieda: 4-5-6 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Daniela Šanková / triedna učiteľka

                Mgr. Matej Parobek

Michal Baliak, Zuzana Bedriková, Izabela Bullová, Laura Fógelová, Elizabeth Gerová, Sára Hirková, Alexander Chebeň, Veronika Chramcová, Zoja Kurtulíková, Martin Lupták, Adam Mokroš, Karolína Núdziková, Tibor Ondrejkov, Matej Patráš, Lucas Pikula, Dario Prlič, Martin Riapoš,  Jonatán Šipöcz, Damián Škrabala, Matias Vaník, Emma Vyšná

 

 

Šarkaniáda

V jedno sobotné  jesenné doobedie,  sme sa  vybrali na kopec nad Brusnom pri príležitosti púšťania šarkanov. Väčšina sme  sa stretli o 10:00hod. pri kostole a vybrali sme sa spoločne na kopec, no niektorí nás už čakali na kopci. Hneď na kopci nás privítali zvieratká - pasúce sa ovečky a kravička.

Najprv sme si mysleli, že nám počasie nebude priať, no zubaté jesenné  Slniečko vykuklo spoza mráčika a čakalo nás krásne doobedie so šarkanmi.

Všade vládla príjemná usmievavá atmosféra. Nielen naše detičky boli nedočkavé, ale aj naši rodičia, a preto hneď aj začali so svojimi ratoliestkami púšťať šarkany. Šarkany boli krásne, rôznych farieb  a na modrej oblohe sa nádherne vynímali.

Keďže sme pritom veľmi vyhladli, ockovia nám založili ohník a všetci spolu sme si opekali špekačky.

Na záver našej Šarkaniády dostali detičky  odmenu v podobe medaily s cukríkmi.

Bol to veľmi pekný deň a my sa  už teraz tešíme na ďalšie spoločné akcie v tomto školskom roku.

Fotogalériu nájdete TU

 

Anketa

Najobľúbenejší predmet 2019/2020?

Matematika (64)
Fyzika (19)
Chémia (9)
Biológia (6)
Geografia (22)
Dejepis (24)

Celkový počet hlasov: 241

TOPlist