Základná škola Brusno

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2019/2020:

spolu -  223 žiakov 

1.stupeň -  80 žiakov  

2.stupeň -  143 žiakov 

 

I.A   -  19 žiakov               V.A    -  23 žiakov              

II.A  -  17 žiakov              VI.A   -  20 žiakov              

III.A -  23 žiakov              VII.A  -  16 žiakov               VII.B  - 19 žiakov

IV.A -  21 žiakov              VIII.A -  16 žiakov               VIII.B - 17 žiakov

                                         IX.A   -  19 žiakov                IX.B   - 13 žiakov

 

Brusno

Medzibrod

Pohronský Bukovec

Ostatné obce

 

Triedy

Testy

Školský parlament

 

 

 

Anketa

Najobľúbenejší predmet 2019/2020?

Matematika (2 199)
Fyzika (95)
Chémia (796)
Biológia (87)
Geografia (110)
Dejepis (106)

Celkový počet hlasov: 3803

TOPlist